Przeciągnij uchwyt koła w środku obrazu w lewo lub w prawo, aby odsłonić starszy obraz (przeciągnij w prawo) i obraz nowoczesny (przeciągnij w lewo). Zobacz, jak w ciągu dziesięcioleci zmieniała się budowa środowiska w okolicy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Bishop Street i fontanna? Następnie odwiedź

Odwiedź biskupa ulicy i fontanny

i czytać książki Michael Cooper "Bishop Street i fontanna-wspólna historia".

           

Follow us on:
Click here to book your tour ►
Booking by e-mail
Booking / Helpline (English)